Skip to main content

Interesse in een koopappartement?

Bezoek de projectwebsite en meld u aan om op de hoogte te blijven

Bezoek de projectwebsite

Ontwikkeling

Verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid

Na een jarenlange periode van onderzoek en overleg is onlangs besloten de bouw van de nieuwe Vomar Voordeelmarkt doorgang te laten vinden. De gemeente Heemstede en Hoorne Vastgoed hebben duidelijke afspraken zodat er optimaal rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid, uitstraling en duurzaamheid.

Vomar Heemstede

Omgeving

Het plangebied

De nieuwe Vomar Voordeelmarkt wordt ontwikkeld aan de Binnenweg ter hoogte van de Kastanjelaan en wordt omsloten door de Julialaan aan de noordzijde, de Berkenlaan aan de zuidzijde en de Eikenlaan aan de oostzijde.

De nieuwe Vomar Voordeelmarkt wordt ca. 1800 m2 groot. Onder de supermarkt komt een parkeergarage met ca. 100 parkeerplaatsen. Deze is bereikbaar via de Eikenlaan. De uitrit ligt aan de Binnenweg.

Plangebied

WONEN

De appartementen

Boven de supermarkt komen 9 appartementen.
Hier is op dit moment nog geen verdere informatie over beschikbaar.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Gasloos en op zonnekracht

Zowel de Vomar Voordeelmarkt als de appartementen daarboven worden geheel gasloos gebouwd en voldoen aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid. Op het dak komen zonnepanelen waarmee een deel van het energieverbruik van de supermarkt en de woningen worden gedekt.

Veiligheid

Bouwplaats inrichting

De beschikbare ruimte rond project Binnenweg Heemsteden is zeer beperkt. Er dient veel rekening te worden gehouden met de nodige omgevingsfactoren. De bouwplaats voldoet aan de bouwveiligheidszone benodigd bij de werkzaamheden.

Het project is ingedeeld in 3 fases met 3 verschillende bouwplaats inrichtingen. Tijdens alle fases van het project is er rekening gehouden met de bereikbaarheid van de woningen en de veiligheid van de bewoners in de omgeving.

Fase 1

Bij de uitvoering van Fase 1 worden er CSM-wanden en Trekankers aangebracht op het terrein, daarna wordt de bouwput uitgegraven en plaatselijk stempels ten behoeve van de CSM-wanden geplaatst. Tijdens de uitvoering van de CSM-wanden zullen de achterpaden van de woningen tijdelijk niet bereikbaar zijn wegens de bouwveiligheid. Omwonende worden hier apart in detail over geïnformeerd.

Fase 2

Bij de uitvoering van Fase 2 wordt de keldervloer, opbouw torenkraan en kelderdek gerealiseerd. Tijdens de opbouw en afbouw van de torenkraan en het storten van de keldervloer en kelderdek zal de Binnenweg gedeeltelijk afgesloten worden. Dit zal vroegtijdig voor de uitvoering gemeld worden bij de belanghebbende in de omgeving. Tijdens de uitvoering van het kelderdek zal ca. 1 week de bereikbaarheid van de achterpaden beperkt zijn i.v.m. de bouwveiligheid. Omwonende worden hier apart in detail over geïnformeerd.

Fase 3

Bij de uitvoering van fase 3 worden de bouwketen verplaatst en wordt gestart met de uitvoering van de supermarkt en de appartementen. Tijdens deze fase zullen de achterpaden bereikbaar zijn en alleen incidenteel niet bereikbaar zijn. De Binnenweg zal op bepaalde momenten gedeeltelijk afgesloten moeten worden voor verkeer voor het hijsen van prefabbeton onderdelen, dit zal tijdig bij de omliggende belanghebbende gemeld worden. Dit zal worden overlegd met de gemeente om hier ook goedkeuring voor te krijgen.

Planning

De bouw van het project neemt een kleine 2 jaar in beslag.

De verwachting is dat voor het einde van 2024 het gebouw gereed is en kan worden opgeleverd. Een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden en overige externe factoren.

Medio februari 2023

Tijdens het begin van het project wordt de bouwplaats bouwrijp gemaakt en daarna ingericht, denk hierbij aan nodige bouw elektra, water, riolering en het plaatsen van de bouwketen, hekwerk en borden.

Medio februari 2023

Na de bouwplaats inrichting wordt er gestart met de CSM-Wanden en Trekankers t.b.v. de ondergrondse parkeerkelder.

Medio mei 2023

Na het plaatsen van de CSM-wanden en Trekankers start het uitgraven van de bouwput en plaatsen van stempels. Na het uitgraven start het vlechtwerk van de wapening en het beton stort van de keldervloer, kolommen en wanden.

Medio oktober 2023

Na het realiseren van de kelder start de ruwbouw van de supermarkt en de woningen. Voor de realisatie van de ruwbouw wordt er gebruik gemaakt van een kraan geplaatst in het midden van het terrein. De kraan zal tijdens de werkzaamheden nooit draaien met gewicht buiten de bouwveiligheidszone en zal alleen binnen de hijszones laden en lossen.

Medio mei 2024

Na de ruwbouw start de gevelsluiting. Denk hierbij aan de kozijnen, isolatie, metselwerk, dakbedekking, etc.

Medio juli 2024

Tijdens de afbouw worden de installaties in het gebouw en de afwerkingen aan de binnenkant gerealiseerd, denk hierbij aan vloerverwarming, zandcement, stucwerk, binnenwanden, binnen kozijnen, etc.

Medio november 2024

Na de afbouw wordt het gebouw gereed gemaakt voor de oplevering en dan opgeleverd.

Bouwlogistiek

De bereikbaarheid is een uitdaging.

De bereikbaarheid van de bouwplaats van het project Vomar Binnenweg Heemstede is een uitdaging omdat het zich in een druk stedelijk gebied bevindt. Er is daarom van de gemeente Heemstede een tijdelijke omgevingsvergunning ontvangen voor parkeerplaatsen voor het bouwpersoneel en een tijdelijke opstelplaats voor vrachtwagens in het parkje aan de Julianalaan. Bij het achteruit rijden van de vrachtwagens zal er een verkeersregelaar aanwezig zijn.

Aanvoer vrachtverkeer

Afvoer vrachtverkeer