Skip to main content

In dit bericht treft u een globaal overzicht aan de huidige planning van de werkzaamheden m.b.t. de toekomstige Vomar aan de Binnenweg.

  • Maart 2022 aanvang sloopwerkzaamheden huidige opstallen gevolgd door kleinschalige bodemsanering. Plaatsing bouwhekken langs het openbaar gebied.
  • Medio februari 2023 verwijdering van het bestaande zebrapad alsmede aanpassing aan de opstelstroken voor auto’s en fietsers op het Julianaplein.
  • Medio februari 2023 start bouwwerkzaamheden

NB: de bouwtijd bedraag ca. 22 maanden. Dit betreft een prognose en is afhankelijk van diverse factoren.